Zadanie 4.3 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie optymalizacji sieci komputerowych

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca:

Naukowiec: Wakat
Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie optymalizacji sieci komputerowych
Okres zatrudnienia: 12M

Sylwetka naukowca:

Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań związanych z optymalizacją sieci i współpracą w sieciach nakierowanych na treść (content-oriented networks), a także w przygotowaniu propozycji projektów, w szczególności w ramach Europejskich Programów Ramowych. Ekspert powinien posiadać tytuł doktora od co najmniej 5 lat, a także znaczący wykaz publikacji cytowanych z zakresu metod optymalizacji, minimalna suma wskaźników IF 10, minimalny indeks h 4. Kandydat powinien również przedstawić dokumentację z (przynajmniej 3) Europejskich Programów Ramowych, w które był zaangażowany.

Wkład do potencjału badawczego ENGINE:

W szczególności osoba te będzie zobowiązana do bycia współautorem co najmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR (suma wskaźników IF tych czasopism > 3) wraz z innymi członkami zespołu ENGINE oraz do przygotowania i przeprowadzenia szeregu działań tworzących potencjał zespołu ENGINE w temacie optymalizacji sieci komputerowych.
Badania tej osoby w ramach ENGINE będą się koncentrować na następujących dziedzinach:

  • Optymalizacja sieci komputerowych
  • Złożone sieci komputerowe
  • Projektowanie i analizowanie sieci komputerowych