Zadanie 4.4 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie analizy sieci złożonych

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca:

Naukowiec: Wakat
Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie analizy sieci złożonych
Okres zatrudnienia: 12M

Sylwetka naukowca:

Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań związanych z: analizą sieci złożonych i jej zastosowaniem w przemyśle, biologii, chemii, zarządzaniu, marketingu, itp. Ekspert od co najmniej 5 lat powinien posiadać tytuł doktora, a także znaczący wykaz cytowanych publikacji w dziedzinie analizy sieci i jej zastosowań, z sumą wskaźników IF co najmniej 10, indeks h co najmniej 4. Osoba ta powinna posiadać również doświadczenie w przygotowywaniu propozycji projektów badawczych, o budżetecie co najmniej 500 000 EUR. Kandydat powinien również przedstawić dokumentację z przynajmniej 3 międzynarodowych projektów badawczych, w które był zaangażowany (najlepiej w ramach Europejskich Programów Ramowych).

Wkład do potencjału badawczego ENGINE:

Osoba ta w szczególności będzie zobowiązana do bycia współautorem co najmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR (suma IF tych czasopism > 3) wraz z innymi członkami zespołu ENGINE oraz do przygotowania i przeprowadzenia szeregu działań tworzących potencjał zespołu ENGINE w temacie analizy sieci złożonych i jej zastosowania. Dodatkowo, osoba ta będzie zaangażowana w przygotowanie wydarzeń naukowych organizowanych przez ENGINE.
Badania zatrudnionego kandydata w ramach ENGINE będą się koncentrować na następujących dziedzinach:

  • Analiza sieci złożonych
  • Zastosowanie analizy sieci w różnych dziedzinach
  • Eksploracja danych dla sieci
  • Modelowanie i analiza dynamiki sieci