Zadanie 4.7 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie interkacji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca:
Naukowiec: Wakat
Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie interakcji człowiek-komputer
Okres zatrudnienia: 24M

Sylwetka naukowca:

Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju testów użyteczności, szczególnie przy użyciu różnego typu sprzętu śledzącego wzrok. Głównym celem kierownika laboratorium jest uzyskanie krajowego certyfikatu do przeprowadzania testów użyteczności. Ekspert od co najmniej 5 lat powinien posiadać tytuł doktora, a także znaczącą listę cytowanych publikacji w dziedzinie testów użyteczności – suma IF 10, indeks h co najmniej 4. Kandydat powinien również przedstawić dokumentację (przynajmniej 6) z ukończonych eksperymentów w przeprowadzaniu testów użyteczności jako lider zespołu testującego.

Wkład do potencjału badawczego ENGINE:

Ekspert uruchomi nowe Laboratorium do przeprowadzania badań na temat interakcji człowiek-komputer (WT 5.5). Główne zadania to: (1), przygotowanie zestawu procedur badawczych w formie dokumentów w połączeniu z (2) serią instrukcji dla pracowników laboratorium, dotyczących obsługi nowego sprzętu i prowadzenia właściwych eksperymentów przy użyciu nowego sprzętu. Ostatecznym celem naukowca jest uzyskanie krajowego i europejskiego certyfikatu do prowadzenia testów użyteczności. Po uzyskaniu przez laboratorium certyfikacji planujemy przeprowadzać różne testy użyteczności głównie dla przemysłu (np. firmy telekomunikacyjne), ale także dla instytucji rządowych. W ten sposób po zakończeniu projektu planujemy utrzymać stanowisko tego naukowca, który będzie również odpowiedzialny za wprowadzenie nowych metodologii, które zaowocują co najmniej 4 publikacjami w czasopismach z listy JCR, przygotowanymi z naukowcami z ENGINE.