Zadanie 4.8 – wolne stanowisko – Doświadczony Technik Laborant

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl

Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego technika:

Technik: Wakat
Stanowisko: Doświadczony Technik Laborant
Czas trwania: 30M

Sylwetka technika:

Doświadczony technik laborant powinien być ekspertem w serwisowaniu zaawansowanych laboratoriów komputerowych. Głównym celem laboranta jest serwisowanie i rozwijanie laboratoriów ENGINE wymienionych w WT 5.1 i WT 5.2. Technik powinien posiadać tytuł magistra informatyki od co najmniej 3 lat, a także co najmniej 3 lata doświadczenia w serwisowaniu i nadzorowaniu laboratorium komputerowego, w tym dużych komputerów klasy mainframe (large scale mainframes) oraz przetwarzania w sieci/w chmurze (cloud/grid computing).

Wkład do potencjału badawczego ENGINE:

Technik laborant będzie pomagał w unowocześnianiu Laboratorium Obliczeń Rozproszonych i Eksploracji Danych (WT 5.2) oraz w tworzeniu nowego Laboratorium Sieci Złożonych i Analizy Wielkich Zbiorów Danych (massive data analysis) (WT 5.1). Jego główne zadanie obejmuje w szczególności: (1) przygotowanie szczegółowych zamówień (dokumentów) nowego sprzętu (2) nadzorowanie instalacji nowego sprzętu i oprogramowania, (3) asystowanie naukowcom przy badaniach prowadzonych w laboratoriach ENGINE podczas trwania projektu, (4) prezentacja laboratoriów dla gości z zewnątrz.