Zadanie 5.1 – Utworzenie nowego laboratorium analizy sieci złożonych i danych masowych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.edu.pl

To nowe centralne laboratorium zostanie zintegrowane (przez wydajne połączenia sieciowe) z innymi laboratoriami w i poza ENGINE. Głównym celem tego laboratorium jest dostarczenie zaawansowanych i dużej mocy zasobów obliczeniowych (8-12 wydajnych serwerów kasetowych typu blade servers) na potrzeby złożonych analiz, symulacji i modelowania projektów badawczych prowadzonych w ramach ENGINE, także we współpracy z innymi wyspecjalizowanymi laboratoriami ENGINE (WT 5.2 – 5.5). Oznacza to, że niektóre części mniej obciążających obliczeń oraz obliczenia dla mniejszych prób zostaną przeprowadzone w innych laboratoriach, a wielkie eksperymenty, obliczenia, symulacje i modelowanie będą przeprowadzane w laboratorium centralnym. Dotyczy to także obliczeń dla ogromnych sieci z milionami węzłów i miliardami brzegów, rozwiązywania bardzo skomplikowanych modeli, budowy dużej liczby modeli uczących się, przetwarzania strumieni sygnału, modeli 3D i dużych zbiorów tekstów. Jego pojemność pamięci dla wielkich zbiorów danych (min. 80 TB, z prędkością transferu 1 GB /s) i moc obliczeniowa będą połączone ze sprzętem i oprogramowaniem z innych laboratoriów, umożliwiając w ten sposób prawidłową analizę wyników i danych generowanych przez stare i nowe laboratoria. Dodatkowo laboratorium to będzie wykorzystywane do symulacji chmury obliczeniowej.
Laboratorium będzie wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do badań symulacyjnych w szerokim zakresie, dostępne już na WrUT. Laboratorium będzie również wyposażone w wydajne silniki bazodanowe, a także specjalistyczne oprogramowanie do analizy eksploracyjnej i wizualizacji danych sieci złożonych, np. CYRAM NetMiner 4 i oprogramowanie do zarządzania środowiskiem wirtualnym.