Zadanie 5.2 – Rozbudowa laboratorium obliczeń zdecentralizowanych i eksploracji danych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl
Głównym celem laboratorium jest umożliwienie prac, które będą koncentrować się na projektowaniu wydajnych systemów komputerowych, w szczególności systemów baz danych i hurtowni danych, systemów wspomagania decyzji i eksploracji danych, szczególnie tych dedykowanych medycynie. Chcielibyśmy poprawić nasze kompetencje w obszarze obliczeniowo wydajnych systemów wspomagania decyzji, w związku z tym mamy zamiar zaprojektować, wdrożyć i przetestować:

  • Systemy oparte na wiedzy dla wybierania konfiguracji procesora równoległego i struktury systemów komputerowych.
  • Projekt systemów obliczeń rozproszonych, szczególnie przeznaczonych do zadań uczenia maszynowego
  • Kontrolę obciążenia opartą na wiedzy dla kategorii systemów wytwarzania.
  • Rozwiązania w dziedzinie business intelligence.