Zadanie 5.3 – Rozbudowa laboratorium teleinformatyki i sieci komputerowych

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzysztof.walkowiak@pwr.wroc.pl

Rozbudowa laboratorium ma na celu wykonanie wielu badań symulacyjnych skoncentrowanych na  zorientowanym na treść podejściu sieciowym, jak również w celu weryfikacji modeli optymalizacyjnych i algorytmów proponowanych do różnych zadań związanych z problemami projektowania sieci. Głównym narzędziem badawczym będzie OPNET Modeler wyposażony w dodatkowe moduły, np. MPLS, analizę przepływu (flow analysis) itp. Obecnie OPNET zapewnia bezpłatną licencję na oprogramowanie do celów badawczych w ramach programu uniwersyteckiego. Jednak ze względu na odpłatne serwisowanie OPNET’u dla programu uniwersyteckiego, chcielibyśmy wykupić serwis OPNET’u dla programu uniwersyteckiego na dwa kolejne lata. OPNET nie ujawnia ceny swojego oprogramowania, dopóki nie otrzyma oficjalnej aplikacji online. Wycena jest wysyłana natychmiast po zatwierdzeniu aplikacji. Dlatego oszacowaliśmy koszt według cen komercyjnego oprogramowania OPNET oraz według zasad polityki cenowej w przypadku programów uniwersyteckich innych producentów. Dodatkowo środowiska optymalizacji w tym IBM ILOG CPLEX i Gurobi będą stosowane do rozwiązywania programów liniowych całkowitoliczbowych (integer linear programs) oraz innych problemów optymalizacyjnych. Oba oprogramowania (tj. CPLEX i Gurobi) posiadają darmowe licencje do celów badawczych. Należy podkreślić, że oba oprogramowania są obecnie używane przez nasz zespół do rozwiązywania różnych problemów optymalizacyjnych związanych z sieciami komputerowymi.