Zadanie 5.4 – Rozbudowa laboratorium inteligentnej analizy sygnału biomedycznego

Lider zadania: Marek Kurzyński, marek.kurzynski@pwr.wroc.pl
Zgodnie z założeniami laboratorium to ma być wykorzystywane do prowadzenia badań na wybranych aplikacjach komputerowych związanych z ICT w dziedzinie medycyny. Pomysł unowocześnienia laboratorium częściowo wywodzi się z zaangażowania zespołu Centrum ENGINE w projekt TRANSFoRm – Zrównoważone Badania Medyczne a Bezpieczeństwo Pacjentów w Europie. To doświadczenie pozwoliło zrozumieć, jak bardzo ICT może poprawić poziom medycyny w Europie. Pośród wielu można wyróżnić następujące główne nurty badań w medycynie: akwizycja sygnałów biomedycznych; sterowana komputerowo stymulacja pacjenta. Pierwszy wyżej wspomniany nurt odnosi się do różnych rodzajów podejścia ludzi do integracji z komputerem i mnóstwa popularnych metod rejestracji sygnałów fizjologicznych, mających na celu rozpoznanie stanu pacjenta, podczas gdy drugi stara się rozpoznać i prawidłowo interpretować życzenia niepełnosprawnego pacjenta, który nie może skorzystać ze swoich zmysłów do interakcji z maszyną lub drugim człowiekiem. Zupełnie odwrotna sytuacja ma miejsce w stymulacji pacjenta, gdzie badania koncentrują się na stymulacji nieuporządkowanych części kory mózgowej, których celem jest szkolenie, jak kontrolować reakcję ciała i zachowanie.

Aby skutecznie wykonywać badania, laboratorium będzie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, taki jak sterowana zewnętrznie ręka (motor hand) i uniwersalny wielokanałowy system czujników sygnałów biomedycznych. Głównym celem modernizacji sprzętu laboratoryjnego jest rozwój i realizacja stanowiska laboratoryjnego dla:

  • Pomiarów i analizy multimodalnych biosygnałów (EMG, MMG, EEG, ECG)
  • Analizy algorytmów sprawnego sztucznego sterowania ręką poprzez rozpoznanie intencji podmiotu potrzebnej do kontroli bioprotezy ręki („cyborgizacja” pacjenta z utratą kończyny) lub do komputerowego wspomagania szkolenia plastyczności kory sensomotorycznej w przypadku obustronnych amputacji górnych kończyn człowieka (przed transplantacją pozostałej części kończyny górnej).