Zadanie 5.5 – Rozbudowa laboratorium do badań interakcji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl

Laboratorium do badań interakcji człowiek-komputer ma na celu rozszerzenie badań nad rozwojem metod badania użyteczności w stosowaniu urządzeń śledzących spojrzenie. W tym laboratorium zamierzamy prowadzić badania nad nowymi formami interakcji, na przykład z dotykowymi telefonami komórkowymi, dużymi powierzchniami interaktywnymi (dotykowymi) i rozpoznawaniem mowy. Sterowany spojrzeniem interfejs użytkownika na podstawie pracy w środowisku interaktywnym urządzeń śledzących ruchy oczu umożliwi dalsze badania. Chcemy również zastosować monitorowanie działań użytkowników w celu zebrania informacji do modelowania, które mogą być później wykorzystywane w adaptacji interfejsu użytkownika. Nasze obecne działania są podobne do proponowanego zakresu badań, ale ze względu na dynamiczne zmiany technologii istnieje potrzeba wyposażenia w nowoczesny i odpowiedni sprzęt, który umożliwi dalsze badania i rozwój metodologii.