Zadanie 6.1 – Poprawa wizerunku i rozpoznawalności ENGINE poprzez Web 2.0

Liderzy zadania: Łukasz Augustyniak lukasz.augustyniak@pwr.wroc.pl, Włodzimierz Tuligłowicz wlodzimierz.tuliglowicz@pwr.wroc.pl

Uruchomienie strony internetowej Centrum ENGINE i administrowanie nią. Witryna zostanie uruchomiona w 3. miesiącu trwania projektu i będzie stopniowo aktualizowana i rozbudowywana w trakcie realizacji projektu. Ponadto strona internetowa będzie wykorzystywana jako platforma do ogólnych działań promocyjnych. Promowanie działalności i osiągnięć badawczych będzie się odbywało za pośrednictwem blogów koordynowanych przez naukowców zaangażowanych w projekt, dlatego chcielibyśmy stworzyć profile w renomowanych portalach społecznościowych takich jak: Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+. Dodatkowo witryna będzie zawierać stale aktualizowane, bogate w treści multimedia z różnych wydarzeń naukowych i promocyjnych. Jednym z głównych zadań będzie utworzenie sekcji poświęconej partnerom przemysłowym, a także ogólnej działalności promocyjnej. Będzie ona zawierać również informacje o ofertach i wydarzeniach skierowanych do partnerów biznesowych. Do działań promocyjnych będą wykorzystywane takie serwisy społecznościowe, jak LinkedIn, Facebook czy Twitter.