Zadanie 6.10 – Promocja osiągnięć naukowych ENGINE za pomocą filmu

Lider zadania: Stanisław Saganowski, stanislaw.saganowski@pwr.wroc.pl
Produkcja krótkiego, wysokiej jakości, pół-profesjonalnego filmu, promującego osiągnięcia naukowe Centrum ENGINE, który ma być zaprezentowany podczas wybranych konferencji oraz innych wydarzeń, jak również na uniwersytetach. Dodatkowo film promocyjny będzie dostępny dla opinii publicznej na stronie internetowej ENGINE. Film będzie przedstawiać pracę badawczą pracowników ENGINE w tym oryginalny materiał z warsztatów terenowych oraz codzienne działania prowadzone w Centrum.
Zbiór filmów dokumentalnych o naszej działalności i wybranych zagadnieniach dotyczących inteligencji sieciowej będzie zaprezentowany online (poprzez naszą stronę www, YouTube, PWr TV)