Zadanie 6.3 – Warsztaty „Transfer pomysłów – razem zawsze jest lepiej niż na własną rękę”

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl
Obszar tematyczny: Transfer technologii, współpraca z przemysłem, komercjalizacja wyników badań naukowych, zarządzanie projektami przemysłowymi.
Czas trwania: 2 dni
Szacunkowa liczba uczestników: 50 – zespół naukowy Centrum ENGINE, przedstawiciele przemysłu, sektora prywatnego i publicznego, władze lokalne, jednostki badawczo-rozwojowe (R&D), zewnętrzne organizacje zaangażowane w badania naukowe i innowacje
Liczba wydarzeń: 2

Zadanie to ma na celu stworzenie dorocznych warsztatów dotyczących problemu transferu technologii z jednostek naukowych do przemysłu skierowanych zarówno dla partnerów naukowych, jak i przemysłowych. W Polsce współpraca między uczelniami a przemysłem nadal nie jest tak silna, jak być powinna. Prowadzi to do sytuacji, w której nowatorskie i doskonałe pomysły badawcze pozostają w strefie czysto teoretycznej, bez możliwości przydatnych zastosowań w rzeczywistości. Jednocześnie przemysł opiera się na przestarzałych technologiach, nie zdając sobie sprawy z istnienia wielu mniejszych i większych przełomowych odkryć w odpowiednich dziedzinach. Dlatego w Centrum ENGINE chcielibyśmy zwiększyć świadomość tego zagadnienia. Centrum ENGINE kładzie bardzo duży nacisk na współpracę z przemysłem, szczególnie z MŚP, za którą idzie znaczenie dzielenia się wiedzą z partnerami. Warsztaty te pozwolą wypromować między uczelniami i przedsiębiorstwami przemysłowymi znaczenie wspólnych badań, pozwolą także rozpowszechnić dobre praktyki wynikające z takich wspólnych projektów. Nacisk zostanie położony na problem komercjalizacji wyników badań – jak skutecznie przełożyć teoretyczne idee na udane zastosowania przemysłowe.