Zadanie 6.4 – Otwarte przemysłowe dni bliźniacze

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl

W Centrum Engine zostaną zorganizowane cztery „dni przemysłowe”. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą komercjalizacji przygotowaną przez wybrane zespoły ENGINE, a także z możliwościami badawczymi oraz zakresem badań Centrum ENGINE. Niektóre spotkania będą miały charakter otwarty, ale mamy zamiar przyciągnąć firmy do udziału w dniach bliźniaczych (twining days), reklamując się jako dobre miejsce do „wymiany idei” i burzy mózgów i wierzymy, że mogą one pomóc partnerom bliźniaczym z sektora publicznego i prywatnego. Dodatkowo spotkania te pozwolą Centrum ENGINE rozpoznać potrzeby przemysłu.