Zadanie 6.6 – Publikacje i promocja

Lider zadania: Bartłomiej Dzieńkowski, bartlomiej.dzienkowski@pwr.wroc.pl

Pierwszym zadaniem tego pakietu będzie przygotowanie logotypu Centrum ENGINE (logo, szablon dokumentu, szablon prezentacji itp.). Dodatkowo w ramach WT 6.7, zostaną zaprojektowane i aktualizowane co najmniej 3 broszury, 3 ulotki i 3 plakaty różnej wielkości w celu zaprezentowania Centrum ENGINE, jego celów, obszarów badań, zespołu, działalności laboratoriów oraz oferty współpracy skierowanej do partnerów przemysłowych. Zostaną one wydrukowane i będą wykorzystywane we wszystkich działaniach promocyjnych, podczas warsztatów, konferencji, spotkań itd. Broszury powinny zawierać zaktualizowane materiały oraz skupiać się na konkretnym celu. Oprócz broszur będziemy również przygotować kilka dodatkowych elementów promujących Centrum. Ponadto w ramach tego zadania zostanie opracowany graficzny układ (layout) strony internetowej we współpracy z WT 6.1