Zadanie 6.7 – Przygotowanie materiałów promocyjnych do rozpowszechniania

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl

Publikacje popularno-naukowe będą adresowane do różnych grup spoza środowiska naukowego. Publikacja naukowa związana z projektem będzie zawierać odpowiednie podziękowania. Ze szczególną uwagą będziemy informować media krajowe i regionalne (prasa, radio, TV, strony informacyjne) o wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu. Obsługa medialna przedsięwzięć będzie okazją do rozpowszechnienia osiągnięć naukowych ENGINE w skali kraju. Promocja w mediach może liczyć na wsparcie biura rzecznika WrUT. Zamierzamy przygotowywać co najmniej jedną notatkę prasową na 2 miesiące i rozsyłać ją do gazet za pośrednictwem biura rzecznika WrUT.