Zadanie 6.8 – Wykłady popularnonaukowe

Lider zadania: Robert Burduk, robert.burduk@pwr.wroc.pl
Opracowanie szeregu wykładów popularno-naukowych i prezentacji związanych z tematami dotyczącymi inteligencji sieciowej. Zostaną one zaprezentowane podczas takich wydarzeń, jak festiwale nauki, dni otwarte, wizyty na uniwersytetach oraz konferencje.