Zadanie 6.9 – Organizacja dni otwartych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl
3 dni otwarte adresowane do różnych grup odbiorców: studentów, społeczeństwa i władz lokalnych/regionalnych/krajowych zostaną zorganizowane w laboratoriach WrUT. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy w wybranych laboratoriach, a także z niektórymi badaniami prowadzonymi przez Centrum ENGINE.