Monthly Archives: Luty 2014

Zadanie 3.3 – Europejskie warsztaty dot. inteligencji sieciowej (ENI)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Czas trwania: 2-3 dni Przewidywana liczba uczestników: 40, 50, 60 Liczba wydarzeń: 3 Będzie to nowy europejski warsztat poświęcony inteligencji sieciowej. Pierwsza edycja odbędzie się we Wrocławiu a weźmie w niej udział ok. 40 uczestników. Kolejna edycja również będzie miała miejsce we Wrocławiu lub w

Zadanie 2.18c – University of Birmingham, UK (UBi)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UBi: Xin Yao, x.yao@cs.bham.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Uczenie maszynowe metodą ensemble Algorytmy ewolucyjne Inteligencja obliczeniowa Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur wdrożeniowych w stronę małych i srednich przedsiębiorstw. Wymiana doswiadczeń

Zadanie 1.1 – Komunikacja w projekcie i podejmowanie decyzji

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Skuteczna komunikacja między naukowcami jest uważana za jeden z głównych czynników, mających wpływ na sukces projektu ENGINE oraz wielu innych projektów. Dlatego na samym początku projektu ENGINE zostanie zbudowana e-mailowa lista dystrybucyjna oraz służąca do wymiany dokumentów platforma elektroniczna. Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania w odniesieniu

Zadanie 2.11 – Uppsala University, Szwecja (UU)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UU: Matteo Magnani, mat.magnani@gmail.com Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Interdyscyplinarne badania sieci społecznych i sieci złożonych; zastosowania analizy sieci Wstępne przetwarzanie dużych baz danych i odkrywanie ich wzorców Zaawansowane metody klasyfikacji, systemy klasyfikatorów złożonych, zmiana parametrów modelu

Zadanie 5.2 – Rozbudowa laboratorium obliczeń zdecentralizowanych i eksploracji danych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Głównym celem laboratorium jest umożliwienie prac, które będą koncentrować się na projektowaniu wydajnych systemów komputerowych, w szczególności systemów baz danych i hurtowni danych, systemów wspomagania decyzji i eksploracji danych, szczególnie tych dedykowanych medycynie. Chcielibyśmy poprawić nasze kompetencje w obszarze obliczeniowo wydajnych systemów wspomagania decyzji, w

Zadanie 3.4 – Warsztaty dot. eksploracji i analizy sieci złożonych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów dot. eksploracji i analizy sieci złożonych jest zapoznanie kadry ENGINE z podstawami i najnowszymi osiągnięciami w zakresie analizy sieci złożonych, z uwzględnieniem analizy sieci społęcznych (SNA). W wyniku warsztatów kadra ENGINE

Zadanie 1.2 – Zarządzanie aspektem finansowym i administracyjnym

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Menedżer Projektu opracowuje 7 półrocznych planów działania, które zostaną wdrożone po akceptacji przez Komitet Sterujący. PM podejmuje – przy pomocy RICO (Biuro ds. Współpracy Nauki i Biznesu) – wszelkie konieczne kroki w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego, aby wypełnić wymogi Komisji dotyczące sprawozdawczości administracyjnej i

Zadanie 2.12 – The Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, Holandia (NIVEL)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator NIVEL: Robert Verheij, R.Verheij@nivel.nl Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Transfer wiedzy i doświadczeń między NIVEL a Politechniką Wrocławską w zakresie działań, procedur oraz organizacji współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi (NIVEL) a biznesem z uwzględnieniem holenderskich MŚP, np. dostawców

Zadanie 5.3 – Rozbudowa laboratorium teleinformatyki i sieci komputerowych

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzysztof.walkowiak@pwr.wroc.pl Rozbudowa laboratorium ma na celu wykonanie wielu badań symulacyjnych skoncentrowanych na  zorientowanym na treść podejściu sieciowym, jak również w celu weryfikacji modeli optymalizacyjnych i algorytmów proponowanych do różnych zadań związanych z problemami projektowania sieci. Głównym narzędziem badawczym będzie OPNET Modeler wyposażony w dodatkowe moduły, np.

Zadanie 3.5 – Warsztaty dot. postępów w uczeniu maszynowym

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów dot. postępów w uczeniu maszynowym jest szkolenie kadry ENGINE w zakresie głównych zaawansowanych metod i technik wykorzystywanych przy uczeniu maszynowym, rozpoznawania wzorców i eksploracji danych, szczególnie w odniesieniu do danych powiązanych.

« Older Entries Recent Entries »