Pierwsze spotkanie nauki z biznesem

Czy uda się zaprzyjaźnić naukowców z przedsiębiorcami? Czy temat współpracy ma rację bytu? Czy obie strony widzą szansę na wytworzenie wartości dodanej, która przysłuży się samym firmom, ich klientom i szerzej – społeczeństwu, które w ostatecznym rozrachunku powinno odnieść korzyści? Czy na bazie takiej współpracy powstaną innowacyjne produkty, usługi?

Na te i szereg innych pytań starała się odpowiedzieć pierwsza konferencja organizowana w ramach programu ENGINE, realizowanego przez naszą kadrę naukową. Spotkanie miało na celu wskazanie nie tylko obszarów możliwej współpracy, ale konkretne działania, konkretne produkty, które mają już zastosowanie w firmach partnerskich oraz udowodnienie, że naukowcy nie błądzą w chmurach, ale mocno są utwierdzeni w biznesowej rzeczywistości.

ENGINE – motor do innowacyjnego przedsiębiorstwa

Koordynatorem spotkania był pan Marek Żuk, który w zespole ENGINE pełni rolę „posłańca” przekładającego skomplikowany naukowy język na język korzyści dla firm. Właśnie on powitał gości – przedsiębiorców i pracowników naukowych, stawiając tezę do udowodnienia, że możemy współpracować i taka współpraca da wymierne korzyści, a komercjalizacja wyników badań jest wręcz niezbędna dla postępu.

Prezentację rozpoczął Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko. W swoim wystąpieniu opisał projekt i przedstawił zespoły badawcze. Podkreślił także, że nie ma potrzeby, aby przedsiębiorcy i przyszli partnerzy skupiali się na fakcie istnienia samego projektu, bo organizuje on tylko działania naszych pracowników naukowych. Istotne natomiast jest to, co możemy zaoferować, jak wpasować się w działania przedsiębiorstwa, aby je ułatwić, udoskonalić lub wesprzeć w stworzeniu innowacyjnego produktu. Prof. Kazienko podał przykłady dotychczasowej współpracy i pokazał co firmy na niej zyskały.

Gościem specjalnym konferencji był Ricardo Colomo-Palacios z Universidad Carlos III de Madrid, w Hiszpanii. W pełnym energii, jak przystało na projekt ENGINE, wystąpieniu zaprezentował sposoby finansowania nauki dla biznesu jakie funkcjonują w Hiszpanii. Być może niektóre przykłady warto byłoby przenieść na grunt Polski.

Czy to się opłaca?

Ciekawym etapem konferencji był panel dyskusyjny w którym wzieli udział: prof. Przemysław Kazienko – Koordynator Projektu ENGINE, Łukasz Neuman – Partner Zarządzający GoTechnologies,  członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego projektu ENGINE, dr Tomasz Kajdanowicz – kierownik zadania  Projekt ENGINE, Anita Zbieg – Dyrektor Operacyjny – Mapa Organizacji, Marek Żuk – SMB Knowledge Transfer Manager.

Paneliści rozwijali temat partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem. Padały przykłady takiej współpracy. Jednym z pytań nad którym zastanawiali się paneliści było: czy można prowadzić zyskowną firmę bez innowacyjnych produktów. Padła odpowiedź twierdząca, ale jeżeli celem firmy byłoby zostanie liderem i czerpanie najwyższych zysków z niestosowanych dotychczas rozwiązań, wówczas partnerstwo z naukowcami jest istotne i bardzo pomocne.

Klucz do sukcesu: rozmowa i działanie – WE INVENT FOR BUSINESS

Zwieńczeniem spotkania były rozmowy stolikowe, podczas których przedsiębiorcy mogli skonfrontować swoje problemy bądź pomysły z naukowcami z zespołu ENGINE. Okazało się, że jest pole do dalszej dyskusji, a nawet w przypadku niektórych przedsiębiorców, padały deklaracje podjęcia współpracy nad rozwiązaniem konkretnych problemów.

Dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych. Można więc stwierdzić, że jest potrzeba wglądu w strategie działania przedsiębiorstw, bo pradwopodobnie znajdzie się obszar, ktory dzięki nauce może wspomóc rozwój firmy, a tym samym, w ostatecznej konsekwencji, zwiększyć jej zyski.

Konferencja Twinning Day w ramach Projektu ENGINE była pierwszym, ale nie ostatnim tego rodzaju spotkaniem z przedsiębiorcami. Kolejne są planowane jesienią 2014 roku. Swoim zakresem tematycznym pogłębią wiedzę dotyczacą komercjalizacji wyników badań naukowych.