Globalizacja – wyzwania dla uczelni i biznesu

DO IT GLOBAL

Ponts_MBA_2 Ponts_MBA_2

Dnia 5 czerwca 2014 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja DO IT GLOBAL Globalizacja – wyzwania dla uczelni i Biznesu. Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską – oraz PONTS MBA WROCŁAW. W ramach konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczący Globalizacji i związanych z nią wyzwań dla uczelni i Biznesu oraz drugi poświęcony zagadnieniom edukacji w Uniwersytecie Trzeciej Generacji.

Konferencję otworzył Alon Rozen – Dziekan ENPC MBA Paris –który w swoim wystąpieniu opisał jakie wymagania stawia nowoczesna gospodarka przed menedżerami. Wskazał drogę którą podążając nowoczesny menadżer stanie się skuteczny, drogą tą są odpowiednie studia MBA, a takie otwierają się na Politechnice Wrocławskiej przy wsparciu ENPC MBA Paris. Kolejnym elementem konferencji był panel dyskusyjny „Globalizacja – wyzwania dla uczelni i biznesu”, w którym udział wzięli oprócz JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Więckowskiego menedżerowie największych polskich przedsiębiorstw: Zbigniew Jagiełło – Prezes PKO BP, Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Holding, Krzysztof Domarecki – Prezes Selena S.A., Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Małgorzata Ryniak – Dyrektor VOLVO IT oraz Prof. Roman Galar. Dyskusja dotyczył wymagań jakie stawia nowoczesna gospodarka przed absolwentami uczelni technicznych, a także wpływu globalizacji na lokalnych Przedsiębiorców.

W drugim panelu dyskusyjnym „Edukacja w Uniwersytecie Trzeciej Generacji” , w którym udział wzięli Monika Cwynar-Kępa – HR Site Manager Wrocław NOKIA, Jadwiga Gajda – Absolwentka ENPC Paris Tech, Agata Sala – HR Manager CEE QAD, Mariusz Mazurkiewicz – Dyrektor Wrocław Ponts MBA oraz Marek Żuk – Projekt Engine, panel iści zajmowali się definiowaniem Uniwersytetu Trzeciej Generacji. Żywa dyskusja dotyczyła gotowości polskich uczelni, a szczególnie PWr do współpracy z biznesem zgodnie z modelem jaki zawarty jest w koncepcji Uniwersytetu Trzeciej Generacji. Jako przykład realizacji koncepcji Uniwersytetu Trzeciej Generacji został przedstawiony przez Marka Żuka projekt ENGIINE realizowany na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Instytucie Informatyki.

Konferencję zakończyło wystąpienie podsumowujące Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania dr hab. inż. Zdzisława Szalbierza, prof. PWr.