Dolnośląski Bon na Innowacje

timecamp

W lipcu 2014 roku podpisana została umowa na realizację projektu badawczego w ramach programu Dolnośląski Bon na Innowację. Umowa podpisana została pomiędzy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii a firmą TIMECAMP specjalizującą się w tworzeniu rozwiązań informatycznych działających w formie aplikacji webowej do monitoringu czasu pracy. Projekt dotyczył będzie użyteczności interfejsu użytkownika z elementami personalizacji.