Drugi dzień warsztatów „Transfer of ideas – together is always better than on your own”

tib3

16 października 2014 to drugi dzień Workshop’u “Transfer of ideas – together is always better than on your own” zorganizowanego przez Projekt ENGINE oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT).

W pierwszej prezentacji dr Waldemar Grzebyk – p.o. Zastępcy Dyrektora CWINT ds. Transferu Technologii omówił na czym polega Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej. Następnie dr Jacek Firlej – Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przedstawił doświadczenia Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii w transferze technologii. W kolejnym wystąpieniu Peter Szymanski Silicon Valley Counsel przedstawił prezentację na temat pozyskiwania środków na rozwój biznesu z perspektywy Silicon Valley.W ostatnim wystąpieniu pierwszego bloku dr Piotr Otręba – p.o. Kierownika Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej CWINT przedstawił zebranym znaczenie i sposób wykorzystania własności intelektualnej w projektach innowacyjnych rozwiązań. Patentowanie, licencjonowanie w informatyce. W drugim bloku wystąpień Prezes Zarządu Synaptise S.A. Rafał Gnojnicki orazPrezes Zarządu VBA Sp. z o.o. Dariusz Ciborski przedstawili swoje doświadczenia ze współpracy z naukowcami Politechniki Wrocławskiej. Kolejne dwa wystąpienia przedstawili goście zagraniczni z Czech. Profesor Ondrej Krejcar – Head of Center for Basic and Applied Research;
Co-ordinator for scientific activities at Faculty of Informatics and Management University of Hradec Kralove, omówił praktykę transferu technologii w Czechach i innych krajach, natomiast prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – Head of the department, Center for Transfer of Biomedical Technologies, University Hospital, Hradec Kralove omówił praktyczne przykłady współpracę uczelni i przemysłu w Czechach. Trzecim blokiem II dnia warsztatu był panel dyskusyjny pod tytułem „Transfer pomysłów – razem zawsze jest lepiej niż na własną rękę” poprowadzony przez prof. Halina Kwaśnicka – Koordynatora Naukowego Projektu ENGINE. W panelu udział wzięli:

  • prof. Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE
  • dr Damian Derlukiewicz – Broker Innowacji, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska
  • dr Waldemar Grzebyk – p.o. Zastępcy Dyrektora CWINT ds. Transferu Technologii
  • dr Piotr Otręba – p.o. Kierownika Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej CWINT
  • Rafał Gnojnicki – Prezes Zarządu Synaptise S.A.
  • Dariusz Ciborski – Wiceprezes Zarządu VBA Sp. z o.o.

Ostatnim elementem Warsztatu było poprowadzone przez Peter’a Szymanskiego – Silicon Valley Counsel – interaktywne seminarium na temat możliwości zaistnienia i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku amerykańskim.

tib

tib2

tib4