Prezentacje wygłoszone podczas Workshopu “Transfer of ideas – together is always better than on your own”

Prezentacje wygłoszone podczas Workshopu “Transfer of ideas – together is always better than on your own” zorganizowanego
przez Projekt ENGINE oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) znajdziecie Państwo poniżej:


Agenda Warsztatów
„Transfer of ideas – together is always better than on your own”

15.10.2014 (środa)

9.30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:20

Otwarcie warsztatów: prof. Zdzisław Szalbierz – Dziekan Wydziału Informatyki
i Zarządzania, dr Anna Wałek – Dyrektor CWINT, prof. Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE

10:20 – 10:50

Wykorzystanie środków publicznych do wsparcia współpracy Nauka – Biznes
dr Mieczysław Ciurla – Dyrektora Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

10:50 – 11:15

Oferta badawcza Politechniki Wrocławskiej dla gospodarki
dr Katarzyna Kozłowska – p.o. zastępcy Dyrektora CWINT ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką

11:15 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Oferta ENGINE – kompetencje i zasoby zgromadzone w projekcie –dr Piotr Bródka – Project Manager w Projekcie ENGINE, Marek ŻukSMB Knowledge Transfer Manager

12:00 – 12:30

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) jako jednostka Politechniki Wrocławskiej prowadząca działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługowądr Anna Wałek – Dyrektor CWINT

12:30 – 13:00

Współpraca biznes-nauka a skuteczne sposoby pozyskiwania funduszy z zewnętrz-nych źródełDaniel Kiestra – Niezależny Broker Innowacji

13:00 – 13:15

przerwa kawowa

13:15 – 14:30

13:15 – 14:30 Rola środków publicznych we współpracy nauki z przemysłem.
Panel dyskusyjny z udziałem:

    ̶    dr Mieczysław Ciurla – Dyrektor Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

    ̶    Dariusz Ostrowski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

    ̶    prof. Zdzisław Szalbierz – Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

    ̶    dr Bożena Skibicka – Członek Konwentu BCC

    ̶    Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM S.A.

    ̶    Artur Sawicki – Dyrektor Zarządzający UNIT4 TETA

    ̶    dr Anna Wałek – Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Prowadzący Grzegorz Steinmetz – Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

14:30 –

poczęstunek, indywidualne rozmowy

16.10.2014 (czwartek)

10:00 – 10:15

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiejdr Waldemar Grzebyk – p.o. Zastępcy Dyrektora CWINT ds. Transferu Technologii

10:15 – 10:30

Doświadczenia WCTT w transferze technologii dr Jacek Firlej – Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii

10:30 – 10:50

Pozyskiwanie środków na rozwój biznesu z perspektywy Silicon Valley
Peter Szymanski Silicon Valley Counsel

10:50 – 11:15

Znaczenie i sposób wykorzystania własności intelektualnej w projektach innowacyjnych rozwiązań. Patentowanie, licencjonowanie w informatyce
dr Piotr Otręba – p.o. Kierownika Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej CWINT

11:15 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 12:20

Prezentacje doświadczeń przedsiębiorców ze wspólnych projektów:

    ̶    Synaptise S.A.         – Rafał Gnojnicki Prezes Zarządu

    ̶    ADUMA S.A.            – Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu

    ̶    VBA Sp. z o.o.         – Mateusz Lenar Wiceprezes Zarządu

12:20 – 12:40

Technology Transfer Practices in Czech Republic and abroad
prof. Ondrej Krejcar Head of Center for Basic and Applied Research;
Co-ordinator for scientific activities at Faculty of Informatics and Management University of Hradec Kralove

12:40 – 13:00

Collaboration between universities and industry in Czech Republic
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – Head of the department, Center for Transfer of Biomedical Technologies, University Hospital, Hradec Kralove (Czech Republic)

13:00 – 13:15

przerwa kawowa

13:15 – 14:30

Transfer pomysłów – razem zawsze jest lepiej niż na własną rękę.
Panel dyskusyjny z udziałem:

    ̶    prof. Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE

    ̶    dr Damian Derlukiewicz – Broker Innowacji, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska

    ̶    dr Waldemar Grzebyk – p.o. Zastępcy Dyrektora CWINT ds. Transferu Technologii

    ̶    dr Piotr Otręba – p.o. Kierownika Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej CWINT

    ̶    Rafał Gnojnicki – Prezes Zarządu Synaptise S.A.

    ̶    Zbigniew Wantuła – Wiceprezes Zarządu ADUMA S.A.

    ̶    Mateusz Lenar – Wiceprezes Zarządu VBA Sp. z o.o.

Prowadzący prof. Halina Kwaśnicka – Koordynator Naukowy Projektu ENGINE

14:30 – 15:00

poczęstunek, indywidualne rozmowy

15:00 – 17:00

Interaktywne seminarium na temat możliwości zaistnienia i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku amerykańskimPeter Szymanski Silicon Valley Counsel.