Spotkanie z przedstawicielami HUAWEI

Dnia 14 listopada 2014 r. na Politechnice Wrocławskiej prof. Janusz Sobecki spotkał się z przedstawicielami departamentu badań i rozwoju chińskiego przedsiębiorstwa HUAWEI.

Firmę HUAWEI reprezentowały Pani Pei Dang Dyrektor Technology Introduction Department oraz Pan Haojun Zhou Huawei Nanjing R&D Center Senior Engineer. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy w ramach zagadnień związanych z systemami rekomendacyjnymi. W spotkaniu wziął udział również Prezes Zarządu firmy VBA sp. z o.o. Pan Dariusz Ciborski, który przedstawił możliwe obszary współpracy pomiędzy HUAWAI, Politechniką Wrocławską i VBA.