Dolnośląski Bon na Innowacje

Dnia 11 grudnia 2014 r. w hotelu Mercure odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) podsumowująca program „ Dolnośląski Bon na Innowacje”. Celem Programu było wspieranie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami w pracach badawczo-rozwojowych. W ramach programu rozdano 303 bony, wśród których znalazły się dwa zrealizowane przez naukowców skupionych wokół projektu ENGINE oraz firmy Brand24 oraz Time Solution. Podsumowując program przedstawiciel WCTT scharakteryzował branże, które najchętniej brały udział w projekcie oraz wskazał jakie ośrodki naukowe były wybierane przez Przedsiębiorców najczęściej. Wśród branż gospodarki prym wiodła branża mechaniczna/elektrotechniczna/elektryczna w której przyznano blisko 60 bonów. Branża informatyczna ulokowała się na 5 miejscu uzyskując blisko 30 bonów. Natomiast wśród dziedzin nauki informatyka zajęła drugie miejsce uzyskując ponad 60 bonów ustępując miejsca tylko mechanice/budowie i eksploatacji maszyn/automatyce i robotyce która uzyskała blisko 90 bonów. W części dotyczącej przyszłości pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przedstawili plany Województwa na następną perspektywę finansową 2014-2020 w której współpraca badawczo-rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami będzie szczególnie wspomagana.