Grant dla Prof. Janusza Sobeckiego

Prof. Janusz Sobecki wspólnie z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie „Rozwój sportu akademickiego” zatytułowany „Zastosowanie Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmenteted Reality) w doskonaleniu technik judo Tachi Waza (techniki w pozycji wysokiej)”.

Głównym celem badań jest opracowanie modelu zastosowania Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR) w doskonaleniu techniki judo-perspektywa biomechaniki ruchu, psychologii i pedagogiki sportu z możliwością rozszerzenia na inne dyscypliny”. Praktycznym rezultatem badań będzie zaprojektowanie, przetestowanie prototypu dedykowanego trenażera „obrazowania” ruchu, zwiększającego efektywność doskonalenia techniki judo.