Konferencja HAIS – wykład Prof. Michała Woźniaka

Prof. Michał Woźniak został zaproszony do wygłoszenia wykładu plenarnego w trakcie konferencji HAIS Hybrid Artificial Intelligence Systems (http://hais2015.deusto.es/),która odbędzie się w Bilbao w dniach 22-24 Czerwca 2015.