Monthly Archives: Maj 2015

Konferencja CORES w mediach

Portal www.wroclaw.pl pisze o konferencji CORES „The 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES”. „Głównym tematem spotkania są najnowsze osiągnięcia w zakresie szeroko rozumianego  rozpoznawania obiektów, w tym: problemów klasyfikacji i interpretacji obiektów, takich jak pismo, obrazy dwuwymiarowe oraz sygnały dźwiękowe” – mówi prof. Michał Woźniak z Wydziału Elektroniki Politechniki

Warsztaty BDML – artykuł w wrocław.pl

Portal www.wroclaw.pl pisze o warsztatach „Big Data meets Machine Learning” (BDML 2015), które odbyły się na terenie Politechniki Wrocławskiej w dniach 21.- 25. maja. Tematyką szkoleń były systemy sztucznej inteligencji i uczenie maszyn oraz ich zastosowane dla problemów przetwarzania dużych i zmieniających się zbiorów danych w czasie rzeczywistym. http://www.wroclaw.pl/big-data-meets-machine-learning-2015

e-usługi, czyli Internet dla społeczeństwa

Internet coraz częściej staje się platformą  wykorzystywaną do załatwiania różnych spraw bez wychodzenia z domu. Odgrywa on ważną rolę w handlu, w rozrywce, a ostatnio również wykorzystywany jest coraz częściej w sprawach urzędowych. Tym zagadnieniom poświęcona byłą audycja radiowa PRW (Polskiego Radia WROCŁAW) w której wziął udział prof. Przemysław Kazienko. http://www.prw.pl/articles/view/42666/E-uslugi-czyli-internet-w-sluzbie-spoleczenstwu

Przemysław Kazienko – spotkanie Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

Profesor Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE wziął udział w spotkaniu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, które odbyło się w Łodzi dnia 14 maja 2015. Projekt ENGINE został wymienionych jako jeden z najelpszych projektów europejskich w Polsce w ulotce spotkania. Plakat projektu oraz roll-up został również przedstawiony członkom spotkania.

Zaproszenie na wykład Prof. Arun Sena

Wydział Elektroniki i Wydział informatyki i Zarządzania w ramach projektu Europejskiego Centrum Badań nad Inteligencją sieciową ENGINE, we współpracy z Wydziałem Elektrycznym oraz Konsorcjum Smart Power Grids Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), zapraszają na wykład prof. Arun Sena z Arizona State University dot. współzależności pomiędzy sieciami informatycznymi oraz elektroenergetycznymi.