Prof. Manuel Grana – wykład

14 maja 2015r. prof. Manuel Grana, profesor wizytujący projektu ENGINE, przedstawił zaproszony wykład  „Lattice Computing – bits of history, succeess and failures” w ramach seminarium Grupy Uczenia Maszynowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

20150514_152027