Przemysław Kazienko – spotkanie Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

Profesor Przemysław Kazienko – koordynator projektu ENGINE wziął udział w spotkaniu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, które odbyło się w Łodzi dnia 14 maja 2015.

Projekt ENGINE został wymienionych jako jeden z najelpszych projektów europejskich w Polsce w ulotce spotkania.

Plakat projektu oraz roll-up został również przedstawiony członkom spotkania.

Ulotka