Prof. Janusz Sobecki – wykłady

Prof. Janusz Sobecki wygłosił dwa zaproszone wykłady zatytułowane  “Recommendation Systems” and “Business Intelligence for virtual network of points of sale – a case study” 17-tego czerwca na Big Data Workshop zorganizowanym przez Wydział Ekonomii I Biznesu Uniwersytetu w Mariborze, Słowenia.