DArVin 2015

W dniach 29-30 września 2015 roku odbyły się warsztaty “Deep Architectures for Vision and Natural Language Processing” zorganizowane przez prof. Urszulę Markowską Kaczmar. Zainteresowanie dziedziną i badania w zakresie głębokiego  uczenia eksplodowały z niezwykłą siłą w ciągu ostatnich 10 lat. W warsztatach wzięło udział ponad 70 uczestników.  Wykłady zostały poprowadzone przez naukowców o rozpoznawalnych w świecie nazwiskach z najlepszych w tej dziedzinie uczelni na świecie: Ruslan Salakhutdinov, Department of Computer Science and Statistics, University of Toronto, Canada,. Roland Memisevic, LISA Deep Learning Lab, University of Montreal and  Wojciech Zaremba, New York University, Facebook AI Research. Zostały one zarejestrowane a filmy zostaną umieszczone na platformie telewizji naukowej Platon oraz na YouTube,