Centrum ENGINE zostało centrum kompetencji w ramach konsorcjum IATI

W 2014 roku z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej powołano konsorcjum technologiczne „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI”, którego celem jest stymulowanie współpracy polskiej nauki z gospodarką. Jest to realizowane m.in. poprzez wspólne projekty, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami konsorcjum. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi czterdzieści podmiotów: uczelnie, przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze. W ramach inicjatywy IATI Centrum ENGINE zostało wskazane jako centrum kompetencji z zakresu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Więcej o inicjatywie IATI: http://iati.pl/o-nas/

O Centrum ENGINE w ramach IATI: http://iati.pl/centra/centrum-innowacyjnych-technologii-informatycznych-engine/