Stypendium im. H. Steinhausa dla Róży Goścień

Mgr inż. Róża Goścień realizująca doktorat w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych pod opieką dr hab. Krzysztof Walkowiak, prof. PWr, została laureatką Studenckiego Programu Stypendialnego miasta Wrocławia i otrzymała stypendium im. H. Steinhausa w zakresie nauk matematycznych.