Monthly Archives: Styczeń 2016

Rozpoczął się nowy projekt H2020 RENOIR

Partnerzy nowego projektu, w tym zespół centrum Engine, spotkali się w Warszawie na zebraniu inaugurującym rozpoczęcie 4-letniego projektu RENOIR – Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing realizowanego w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions, http://renoirproject.eu/. Dzięki temu nasi naukowcy będą mieli okazję wyjechać na wielomiesięczne staże badawcze na Stanford University (USA),