Nowy projekt H2020 RECODIS

1 marca 2016 w Brukseli odbyło się spotkanie inaugurujące projektu COST CA15127„RECODIS – Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures” finansowanego w ramach programu Horizon 2020 (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15127). Prof. Krzysztof Walkowiak w tym projekcie pełni funkcję przedstawiciela Polski w komitecie zarządzającym (Management Committee Member). Ponadto, w czasie spotkania w Brukseli został on wybrany na stanowisko kierownika krótkich wizyt naukowych (STSM Manager). W projekcie RECODIS będzie uczestniczył zespół naukowy prof. Krzysztofa Walkowiaka.