Seminarium prof. Daniela Neagu z Uniwersytetu w Bradford

W dniu 16 maja 2016 roku odbyło się seminarium na temat „Mining Open Data” wygłoszone przez prof. Daniela Neagu z Uniwersytetu w Bradford w Anglii, który przebywał w Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu ENGINE, zadanie WT2.9. W swoim wystąpieniu prof. Neagu omówił podstawowe definicje,  kontekst, zasoby i aplikacje oraz wyzwania stojące w dziedzinie danych otwartych (open data). Interesującym elementem była praktyczna demonstracja aplikacji przygotowanych przez studentów i pracowników uniwersytetu w Bradford pokazująca  metody analizy danych otwartych. Aplikacje te zbudowane są na bazie KNIME, pakietu R i WEKA.