Author Archives: engine

Analizy transportu zbiorowego we Wrocławiu

Naukowiec z ENGINE Piotr Szymański, pracuje wraz z zespołem studenckim (Mateusz Dryzek, Radek Czemerys, Michał Żonieruk i Piotr Oleszczyk), nad analizą transportu zbiorowego we Wrocławiu. Zespół od początku roku kolekcjonował dane z systemu monitorowania pozycji pojazdów transportu zbiorowego oferowanego przez MPK Wrocław. W efekcie tych prac Centrum Engine dysponuje dziś najbardziej kompletnym

Przyznany Patent

Pragniemy poinformować o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy RP pt. „Sposób wspomagania procesu dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne i układ do dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne” (nr 400737). Autorami zgłoszenia są dwaj pracownicy projektu ENGINE –Janusz Sobecki oraz Piotr Chynał.

Approximation Algorithms and Schemes

W dniach 20, 21, 23 i 24 czerwca w godzinach 10.30-12.00 oraz 13.00-14.30 w sali 40 C4 zostanie przeprowadzona przez prof. Arunabha Sen seria wykładów pt „Approximation Algorithms and Schemes”. Prof. Arunabha Sen z Arizona State University obecnie pracuje jako Visiting Professor na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu ENGINE. Kurs

Wizyta prof. Dmitrisa Despotisa z Pireusa na Politechnice Wrocławskiej

Dimitris Despotis z Uniwersytetu w Pireusie był gościem w Politechnice Wrocławskiej w dniach 03.04.2016 – 13.03.2016. Prof. Despotis współpracuje z prof. Dorotą Kuchtą w dziedzinie badań operacyjnych i został zaproszony do nas w ramach projektu ENGINE. W trakcie swego pobytu prof. Despotis wygłosił trzy seminaria poświęcone różnym aspektom rozwijanej wspólnie

Seminarium Anastasi Moumtzidou z Information Technologies Institute, Centre for Research and Technology Hellas (ITI-CERTH) w Grecji

Anastasia Moumtzidou z  Information Technologies Institute, Centre for Research and Technology Hellas (ITI-CERTH) w Grecji była naszym gościem w ramach ENGINE, zadanie WT2.17. W dniu 1 marca 2016 wygłosiła ona seminarium zatytułowane “MKLAB-ITI Recent activities – multimodal data analytics and applications”, w którym zaprezentowała prace wykonane  przez  ITI-CERTH w dwóch

Warsztaty Smart Patenting 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych w ramach projektu ENGINE warsztatach „Smart patenting – how to protect, not to confine” poświęconych ochronie intelektualnej. Podczas zeszłorocznych warsztatów (Smart Patenting 2015) prezentowaliśmy stan prawny jak i podejścia praktyczne w zakresie tejże ochrony (zarówno w Polsce, jak i w UE i na świecie),

Naukowcy z ENGINE otrzymali granty NCN

Troje naukowców z centrum ENGINE otrzymało finansowanie w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki. Prof. Krzysztof Walkowiak na realizację projektu pt. „Zaawansowane metody optymalizacji sieci optycznych z elastycznością przestrzenną” i Prof. Michał Woźniak na realizację projektu „Metody klasyfikacji wieloklasowej danych niezbalansowanych  – obaj w ramach programu OPUS 10, natomiast mgr inż. Róża

Nowy projekt H2020 RECODIS

1 marca 2016 w Brukseli odbyło się spotkanie inaugurujące projektu COST CA15127„RECODIS – Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures” finansowanego w ramach programu Horizon 2020 (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15127). Prof. Krzysztof Walkowiak w tym projekcie pełni funkcję przedstawiciela Polski w komitecie zarządzającym (Management Committee Member). Ponadto, w czasie spotkania w

« Older Entries