Category Archives: Projekt ENGINE

Pakiety Zadań

Projekt Engine składa się z nastepujacych pakietów zadań: Pakiet Zadań 1 – Zarządzanie projektem Pakiet Zadań 2 – Zwiększanie wiedzy eksperckiej i wymiany wiedzy poprzez wspólne działania z instytucjami partnerskimi. Pakiet Zadań 3 – Podnoszenie poziomu wiedzy eksperckiej i wymiana wiedzy fachowej poprzez międzynarodowe warsztaty i konferencje Pakiet Zadań 4

Zadanie 2.3 – Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS, Sankt Augustin, Niemcy (FHI)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Koordynator FHI: Kristian Kersting, kristian.kersting@iais.fraunhofer.de Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Eksploracja danych w oparciu o metodę statystyczną Klasyfikacja struktur, predykcja struktur, klasyfikacja na potrzeby sieci System klasyfikatorów złożonych i zmiana parametrów modelu; analiza danych w stanach niepewności Uczenie

Zadanie 4.1 – Prof. Reda Alhajj – Naukowiec z dziedziny eksploracji i analizy sieci złożonych

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Prof. Reda Alhajj, Uniwersytet w Calgary, Alberta, Kanada Stanowisko: Osoba prowadząca badania w obszarze eksploracji i analizy sieci złożonych (Complex Network Analysis and Mining) Okres zatrudnienia: 12M Link do artykułu: http://engine.pwr.edu.pl/en/news/156-prof-reda-alhajj-our-new-staff-member Sylwetka naukowca: Prof. Reda Alhajj uzyskał stopień inżyniera

Zadanie 6.6 – Publikacje i promocja

Lider zadania: Bartłomiej Dzieńkowski, bartlomiej.dzienkowski@pwr.wroc.pl Pierwszym zadaniem tego pakietu będzie przygotowanie logotypu Centrum ENGINE (logo, szablon dokumentu, szablon prezentacji itp.). Dodatkowo w ramach WT 6.7, zostaną zaprojektowane i aktualizowane co najmniej 3 broszury, 3 ulotki i 3 plakaty różnej wielkości w celu zaprezentowania Centrum ENGINE, jego celów, obszarów badań, zespołu,

Zadanie 3.12 – Warsztaty dotyczące rozpoznawania obrazów i grafik (MaViG)

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1-2 dni Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 1 Podstawowym przedmiotem warsztatów jest szkolenie zespołu ENGINE w modelach teoretycznych i obliczeniowych, związanych z rozpoznawaniem obrazów i grafik oraz wspieranie badań nad problemami w ich zastosowaniu w różnych obszarach. Tymi obszarami są: robotyka, przetwarzanie

Zadanie 2.4 – Delft University of Technology, Deft, Holandia (DUT)

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl Koordynator DUT: David Tax, D.M.J.Tax@tudelft.nl Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Metodyka uczenia maszynowego Rozpoznawanie wzorców System wizyjny (machine vision) i diagnostyka obrazowa (biomedical imaging) Klasyfikacja jednoczynnikowa (one-class classification) Łączenie klasyfikatorów Zastosowanie systemów inteligentnych w medycynie i naukach o

Zadanie 4.2 – Prof. Bolesław Szymański – Naukowiec w dziedzinie sieci społecznych i kognitywnych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Prof. Bolesław Szymański, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie analizy sieci społecznych i semantycznych Okres zatrudnienia: 6-12M Link do artykułu: http://engine.pwr.edu.pl/en/news/146-new-staff-member-prof-boleslaw-k-szymanski Sylwetka naukowca: Profesor Szymański uzyskał tytuł magistra nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i

Zadanie 6.7 – Przygotowanie materiałów promocyjnych do rozpowszechniania

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Publikacje popularno-naukowe będą adresowane do różnych grup spoza środowiska naukowego. Publikacja naukowa związana z projektem będzie zawierać odpowiednie podziękowania. Ze szczególną uwagą będziemy informować media krajowe i regionalne (prasa, radio, TV, strony informacyjne) o wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu. Obsługa medialna przedsięwzięć będzie okazją

Zadanie 3.13 – Warsztaty nt. metod soft computing i ich zastosowania (SoCMA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów SoCMA jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych członków zespołu ENGINE w obszarze podstawowych i zaawansowanych metod z zakresu soft computing oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach. W tym celu zaproszeni zostaną

Zadanie 2.5 – Politecnico di Milano, Department of Electronics and Information, Mediolan, Włochy (PMIL)

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl Koordynator PMIL: Massimo Tornatore, tornator@elet.polimi.it Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Modelowanie i optymalizacja sieci optycznych w kontekście sieci zorientowanych na treść (content oriented networks). Zastosowanie technologii optycznych do ograniczania zużycia energii. Rozwój mechanizmów umożliwiających kontynuację pracy (survivability) sieci

« Older Entries