Category Archives: Projekt ENGINE

Pakiety Zadań

Projekt Engine składa się z nastepujacych pakietów zadań: Pakiet Zadań 1 – Zarządzanie projektem Pakiet Zadań 2 – Zwiększanie wiedzy eksperckiej i wymiany wiedzy poprzez wspólne działania z instytucjami partnerskimi. Pakiet Zadań 3 – Podnoszenie poziomu wiedzy eksperckiej i wymiana wiedzy fachowej poprzez międzynarodowe warsztaty i konferencje Pakiet Zadań 4

Zadanie 1.5 – Komunikacja z KE i sprawozdawczość

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Zadaniem PM jest analiza wyników wszystkich działań projektowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z postępów w odniesieniu do celów projektu i planowanych działań. Każdy z liderów pakietów zadań, we współpracy z właściwymi liderami zadań, co sześć miesięcy przedstawia swój wkład do sprawozdania. PM kieruje się wytycznymi

Zadanie 2.15 – University of Turin, Turyn, Włochy (UTUR)

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Koordynator UTUR: Francesco Bergadano, fpb@di.unito.it Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: System symbolicznego uczenia się pojęć (symbolic concept learning) Problemy reprezentacji wiedzy na potrzeby uczenia maszynowego Algorytmy genetyczne jako wyszukiwarka równoległa Sposoby wykorzystania wiedzy symbolicznej, uzyskanej za pomocą klasycznych

Zadanie 6.2 – Warsztaty „Mądre patentowanie (smart patenting) – jak chronić, aby nie ograniczać”

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Obszar tematyczny: patentowanie, ochrona i zarządzanie własnością intelektualną i wiedzą specjalistyczną Czas trwania: 2 dni Szacowana liczba uczestników: 50 – zespół naukowy Centrum ENGINE, przedstawiciele przemysłu, sektora prywatnego i publicznego, władze lokalne, jednostki badawczo-rozwojowe (R&D), zewnętrzne organizacje zaangażowane w badania naukowe i innowacje Liczba wydarzeń:

Zadanie 3.8 – Warsztaty dot. uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 2 + 2013, 2014 Podczas Międzynarodowej konferencji nt. uczenia maszynowego (International Conference on Machine Learning ICML). W ostatnich latach miał miejsce gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych – od biologii przez biochemię do farmakologii. Komputeryzacja tych gałęzi

Zadanie 1.6 – Koordynator naukowy

Lider zadania: Halina Kwaśnica, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Koordynator naukowy (Scientific Coordinator – SC) jest odpowiedzialny za postępy naukowe projektu. W projekcie ENGINE bierze udział szereg grup badawczych o bardzo rozległych zainteresowaniach. Ważną częścią projektu ENGINE jest wymiana badaczy wysokiego szczebla między uczelniami partnerskimi. SC w szczególności zajmuje się weryfikacją wskaźników, za pomocą

Zadanie 2.16 – Trinity College Dublin, Distributed Systems Group, Dublin, Irlandia (TCD)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator TCD: prof. Siobhán Clarke, Siobhan.Clarke@scss.tcd.ie Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Analiza i modelowanie sieci sensorowych Przetwarzanie mobline Optymalizacja wykorzystania oraz funkcjonowania sieciowych zasobów miejskich w celu poprawy jakości życia i zrównoważenia miast Wydobywanie przydatnych wzorców z danych

Zadanie 6.3 – Warsztaty „Transfer pomysłów – razem zawsze jest lepiej niż na własną rękę”

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl Obszar tematyczny: Transfer technologii, współpraca z przemysłem, komercjalizacja wyników badań naukowych, zarządzanie projektami przemysłowymi. Czas trwania: 2 dni Szacunkowa liczba uczestników: 50 – zespół naukowy Centrum ENGINE, przedstawiciele przemysłu, sektora prywatnego i publicznego, władze lokalne, jednostki badawczo-rozwojowe (R&D), zewnętrzne organizacje zaangażowane w badania naukowe i

Zadanie 3.9 – Warsztaty nt. rozwiązywania problemów związanych z klasyfikacją wynikających z charakteru danych

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 1 Warsztaty odbędą się podczas konferencji World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC). Jednym z głównych wyzwań stojących przed algorytmami uczenia maszynowego są problemy wynikające z charakteru danych. Problemy takie, jak wielowymiarowość przestrzeni

Zadanie 2.1 – Kings College London, Department of Informatics, London, UK (KCL)

Lider zadania: Piotr Bródka piotr.brodka@pwr.wroc.pl Koordynator KCL: Katarzyna Musiał, katarzyna.musial@kcl.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Modelowanie dynamiki sieci społecznych w tym analiza temporalnych sieci społecznych, rozwijanie nowych środków ewolucji sieci Analiza danych sieci medycznych, biologicznych, chemicznych – badania porównawcze Predykcja powiązań (link prediction)

« Older Entries