Category Archives: Projekt ENGINE

Pakiety Zadań

Projekt Engine składa się z nastepujacych pakietów zadań: Pakiet Zadań 1 – Zarządzanie projektem Pakiet Zadań 2 – Zwiększanie wiedzy eksperckiej i wymiany wiedzy poprzez wspólne działania z instytucjami partnerskimi. Pakiet Zadań 3 – Podnoszenie poziomu wiedzy eksperckiej i wymiana wiedzy fachowej poprzez międzynarodowe warsztaty i konferencje Pakiet Zadań 4

Zadanie 2.7 – BTH – Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja (BTH)

Lider zadania: Krzysztof Juszczyszyn, krzysztof.juszczyszyn@pwr.wroc.pl Koordynator BTH: Henric Johnson, henric.johnson@bth.se Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Współpraca na linii uczelnia-biznes w zakresie inteligencji sieciowej; BTH może poszczycić się długą tradycją i bogatymi doświadczeniami z współpracy z biznesem, w szczególności z firmami telekomunikacyjnymi (np. Ericsson);

Zadanie 4.5 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie uczenia maszynowego na potrzeby struktur złożonych

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie uczenia maszynowego na potrzeby struktur złożonych Okres zatrudnienia: 18-24M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań nad predykcją, klasyfikacją struktur złożonych, w szczególności dla węzłów sieci. Obejmuje to

Zadanie 6.10 – Promocja osiągnięć naukowych ENGINE za pomocą filmu

Lider zadania: Stanisław Saganowski, stanislaw.saganowski@pwr.wroc.pl Produkcja krótkiego, wysokiej jakości, pół-profesjonalnego filmu, promującego osiągnięcia naukowe Centrum ENGINE, który ma być zaprezentowany podczas wybranych konferencji oraz innych wydarzeń, jak również na uniwersytetach. Dodatkowo film promocyjny będzie dostępny dla opinii publicznej na stronie internetowej ENGINE. Film będzie przedstawiać pracę badawczą pracowników ENGINE w

Zadanie 5.5 – Rozbudowa laboratorium do badań interakcji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Laboratorium do badań interakcji człowiek-komputer ma na celu rozszerzenie badań nad rozwojem metod badania użyteczności w stosowaniu urządzeń śledzących spojrzenie. W tym laboratorium zamierzamy prowadzić badania nad nowymi formami interakcji, na przykład z dotykowymi telefonami komórkowymi, dużymi powierzchniami interaktywnymi (dotykowymi) i rozpoznawaniem mowy. Sterowany spojrzeniem

Zadanie 2.8 – University of Salamanca, Salamanca, Hiszpania (USAL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator USAL: Emilio S.Corchado, escorchado@usal.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Metodyka uczenia maszynowego Hybrydowe systemy sztucznej inteligencji, Analiza strumieni danych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki klasyfikacji Detekcja zmiany parametrów modelu; Uczenie maszynowe w systemach rozproszonych i w obliczeniach równoległych;

Zadanie 4.6 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie rozpoznawania wzorców złożonych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie rozpoznawania złożonych wzorców Okres zatrudnienia: 12M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w następujących obszarach badań: uczenie maszynowe, zwłaszcza metody dedykowane klasyfikatorom złożonym i klasyfikatorom, które są w stanie pracować z niestacjonarnym

Zadanie 3.1 – Międzynarodowa Konferencja na temat postępów w analizie i eksploracji sieci społecznych 2014 (ANONAM 2014)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Czas trwania: 4 dni Przewidywana liczba uczestników: 300 Badania sieci społecznych rozpoczęły się w kręgach społecznościowych i biznesowych. Ostatnimi laty zanotowano znaczący postęp w zakresie badań sieci społecznych. Na rozwój zaawansowanych technik analizy i eksploracji sieci społecznych (SNAM) duży wpływ miały internetowe serwisy społecznościowe, rejestry

Zadanie 2.9 – University of Bradford, Bradford, Wielka Brytania (UBRA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Koordynator UBRA: Daniel Neagu, d.neagu@bradford.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Badanie, modelowanie i rozwiązywanie rzeczywistych problemów planowania i optymalizacji we współpracy z partnerami ze świata biznesu, nauki i przedstawicielami rządu; Badanie dostowanych do potrzeb i ogólnych modeli, algorytmów,

Zadanie 4.7 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie interkacji człowiek-komputer

Lider zadania: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie interakcji człowiek-komputer Okres zatrudnienia: 24M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju testów użyteczności, szczególnie przy użyciu różnego typu sprzętu śledzącego wzrok. Głównym celem kierownika laboratorium jest uzyskanie krajowego

« Older Entries