Category Archives: Projekt ENGINE

Pakiety Zadań

Projekt Engine składa się z nastepujacych pakietów zadań: Pakiet Zadań 1 – Zarządzanie projektem Pakiet Zadań 2 – Zwiększanie wiedzy eksperckiej i wymiany wiedzy poprzez wspólne działania z instytucjami partnerskimi. Pakiet Zadań 3 – Podnoszenie poziomu wiedzy eksperckiej i wymiana wiedzy fachowej poprzez międzynarodowe warsztaty i konferencje Pakiet Zadań 4

Zadanie 2.10 – Ecole Supérieure d’Ingénieur en Informatique et Génie des Télécommunications, Fontainebleau, Francja (ESIGETEL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator ESIGETEL: prof. Katarzyna Wegrzyn-Wolska, katarzyna.wegrzyn@esigetel.fr Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Systemy wspomagania decyzji (DSS) dedykowane medycynie Analiza i eksploracja danych medycznych Fuzja danych Monitorowanie stanu pacjenta na odległość przy wykorzystaniu aplikacji moblinych Wydobywanie informacji Eksploracja tekstów i

Zadanie 5.1 – Utworzenie nowego laboratorium analizy sieci złożonych i danych masowych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.edu.pl To nowe centralne laboratorium zostanie zintegrowane (przez wydajne połączenia sieciowe) z innymi laboratoriami w i poza ENGINE. Głównym celem tego laboratorium jest dostarczenie zaawansowanych i dużej mocy zasobów obliczeniowych (8-12 wydajnych serwerów kasetowych typu blade servers) na potrzeby złożonych analiz, symulacji i modelowania projektów badawczych prowadzonych

Zadanie 3.3 – Europejskie warsztaty dot. inteligencji sieciowej (ENI)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Czas trwania: 2-3 dni Przewidywana liczba uczestników: 40, 50, 60 Liczba wydarzeń: 3 Będzie to nowy europejski warsztat poświęcony inteligencji sieciowej. Pierwsza edycja odbędzie się we Wrocławiu a weźmie w niej udział ok. 40 uczestników. Kolejna edycja również będzie miała miejsce we Wrocławiu lub w

Zadanie 2.18b – University of Granada, Hiszpania (UG)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UG: Francisco Herrera, herrera@decsai.ugr.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Rozwój metod wyszukiwania obrazów Analiza semantyczna multimediów Automatyczna annotacja obrazów w oparciu o struktury wiedzy i wnioskowania Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur

Zadanie 1.1 – Komunikacja w projekcie i podejmowanie decyzji

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Skuteczna komunikacja między naukowcami jest uważana za jeden z głównych czynników, mających wpływ na sukces projektu ENGINE oraz wielu innych projektów. Dlatego na samym początku projektu ENGINE zostanie zbudowana e-mailowa lista dystrybucyjna oraz służąca do wymiany dokumentów platforma elektroniczna. Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania w odniesieniu

Zadanie 2.11 – Uppsala University, Szwecja (UU)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UU: Matteo Magnani, mat.magnani@gmail.com Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Interdyscyplinarne badania sieci społecznych i sieci złożonych; zastosowania analizy sieci Wstępne przetwarzanie dużych baz danych i odkrywanie ich wzorców Zaawansowane metody klasyfikacji, systemy klasyfikatorów złożonych, zmiana parametrów modelu

Zadanie 5.2 – Rozbudowa laboratorium obliczeń zdecentralizowanych i eksploracji danych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Głównym celem laboratorium jest umożliwienie prac, które będą koncentrować się na projektowaniu wydajnych systemów komputerowych, w szczególności systemów baz danych i hurtowni danych, systemów wspomagania decyzji i eksploracji danych, szczególnie tych dedykowanych medycynie. Chcielibyśmy poprawić nasze kompetencje w obszarze obliczeniowo wydajnych systemów wspomagania decyzji, w

Zadanie 3.4 – Warsztaty dot. eksploracji i analizy sieci złożonych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów dot. eksploracji i analizy sieci złożonych jest zapoznanie kadry ENGINE z podstawami i najnowszymi osiągnięciami w zakresie analizy sieci złożonych, z uwzględnieniem analizy sieci społęcznych (SNA). W wyniku warsztatów kadra ENGINE

Zadanie 2.18c – University of Birmingham, UK (UBi)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UBi: Xin Yao, x.yao@cs.bham.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Uczenie maszynowe metodą ensemble Algorytmy ewolucyjne Inteligencja obliczeniowa Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur wdrożeniowych w stronę małych i srednich przedsiębiorstw. Wymiana doswiadczeń

« Older Entries