Category Archives: Pakiety Zadań

Zadanie 2.10 – Ecole Supérieure d’Ingénieur en Informatique et Génie des Télécommunications, Fontainebleau, Francja (ESIGETEL)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Koordynator ESIGETEL: prof. Katarzyna Wegrzyn-Wolska, katarzyna.wegrzyn@esigetel.fr Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Systemy wspomagania decyzji (DSS) dedykowane medycynie Analiza i eksploracja danych medycznych Fuzja danych Monitorowanie stanu pacjenta na odległość przy wykorzystaniu aplikacji moblinych Wydobywanie informacji Eksploracja tekstów i

Zadanie 5.1 – Utworzenie nowego laboratorium analizy sieci złożonych i danych masowych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.edu.pl To nowe centralne laboratorium zostanie zintegrowane (przez wydajne połączenia sieciowe) z innymi laboratoriami w i poza ENGINE. Głównym celem tego laboratorium jest dostarczenie zaawansowanych i dużej mocy zasobów obliczeniowych (8-12 wydajnych serwerów kasetowych typu blade servers) na potrzeby złożonych analiz, symulacji i modelowania projektów badawczych prowadzonych

Zadanie 3.3 – Europejskie warsztaty dot. inteligencji sieciowej (ENI)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Czas trwania: 2-3 dni Przewidywana liczba uczestników: 40, 50, 60 Liczba wydarzeń: 3 Będzie to nowy europejski warsztat poświęcony inteligencji sieciowej. Pierwsza edycja odbędzie się we Wrocławiu a weźmie w niej udział ok. 40 uczestników. Kolejna edycja również będzie miała miejsce we Wrocławiu lub w

Zadanie 2.18c – University of Birmingham, UK (UBi)

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.edu.pl Koordynator UBi: Xin Yao, x.yao@cs.bham.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Uczenie maszynowe metodą ensemble Algorytmy ewolucyjne Inteligencja obliczeniowa Pozyskanie wiedzy od doswiadczonego partnera w zakresie wystawiania ofert i procedur wdrożeniowych w stronę małych i srednich przedsiębiorstw. Wymiana doswiadczeń

Zadanie 1.1 – Komunikacja w projekcie i podejmowanie decyzji

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Skuteczna komunikacja między naukowcami jest uważana za jeden z głównych czynników, mających wpływ na sukces projektu ENGINE oraz wielu innych projektów. Dlatego na samym początku projektu ENGINE zostanie zbudowana e-mailowa lista dystrybucyjna oraz służąca do wymiany dokumentów platforma elektroniczna. Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania w odniesieniu

Zadanie 2.11 – Uppsala University, Szwecja (UU)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UU: Matteo Magnani, mat.magnani@gmail.com Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Interdyscyplinarne badania sieci społecznych i sieci złożonych; zastosowania analizy sieci Wstępne przetwarzanie dużych baz danych i odkrywanie ich wzorców Zaawansowane metody klasyfikacji, systemy klasyfikatorów złożonych, zmiana parametrów modelu

Zadanie 5.2 – Rozbudowa laboratorium obliczeń zdecentralizowanych i eksploracji danych

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Głównym celem laboratorium jest umożliwienie prac, które będą koncentrować się na projektowaniu wydajnych systemów komputerowych, w szczególności systemów baz danych i hurtowni danych, systemów wspomagania decyzji i eksploracji danych, szczególnie tych dedykowanych medycynie. Chcielibyśmy poprawić nasze kompetencje w obszarze obliczeniowo wydajnych systemów wspomagania decyzji, w

Zadanie 3.4 – Warsztaty dot. eksploracji i analizy sieci złożonych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Czas trwania: 3-5 dni Przewidywana liczba uczestników: 30 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów dot. eksploracji i analizy sieci złożonych jest zapoznanie kadry ENGINE z podstawami i najnowszymi osiągnięciami w zakresie analizy sieci złożonych, z uwzględnieniem analizy sieci społęcznych (SNA). W wyniku warsztatów kadra ENGINE

Zadanie 1.2 – Zarządzanie aspektem finansowym i administracyjnym

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Menedżer Projektu opracowuje 7 półrocznych planów działania, które zostaną wdrożone po akceptacji przez Komitet Sterujący. PM podejmuje – przy pomocy RICO (Biuro ds. Współpracy Nauki i Biznesu) – wszelkie konieczne kroki w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego, aby wypełnić wymogi Komisji dotyczące sprawozdawczości administracyjnej i

Zadanie 2.12 – The Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, Holandia (NIVEL)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator NIVEL: Robert Verheij, R.Verheij@nivel.nl Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Transfer wiedzy i doświadczeń między NIVEL a Politechniką Wrocławską w zakresie działań, procedur oraz organizacji współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi (NIVEL) a biznesem z uwzględnieniem holenderskich MŚP, np. dostawców

« Older Entries