Category Archives: Pakiety Zadań

Zadanie 2.4 – Delft University of Technology, Deft, Holandia (DUT)

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl Koordynator DUT: David Tax, D.M.J.Tax@tudelft.nl Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Metodyka uczenia maszynowego Rozpoznawanie wzorców System wizyjny (machine vision) i diagnostyka obrazowa (biomedical imaging) Klasyfikacja jednoczynnikowa (one-class classification) Łączenie klasyfikatorów Zastosowanie systemów inteligentnych w medycynie i naukach o

Zadanie 4.2 – Prof. Bolesław Szymański – Naukowiec w dziedzinie sieci społecznych i kognitywnych

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Prof. Bolesław Szymański, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie analizy sieci społecznych i semantycznych Okres zatrudnienia: 6-12M Link do artykułu: http://engine.pwr.edu.pl/en/news/146-new-staff-member-prof-boleslaw-k-szymanski Sylwetka naukowca: Profesor Szymański uzyskał tytuł magistra nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i

Zadanie 6.7 – Przygotowanie materiałów promocyjnych do rozpowszechniania

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Publikacje popularno-naukowe będą adresowane do różnych grup spoza środowiska naukowego. Publikacja naukowa związana z projektem będzie zawierać odpowiednie podziękowania. Ze szczególną uwagą będziemy informować media krajowe i regionalne (prasa, radio, TV, strony informacyjne) o wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu. Obsługa medialna przedsięwzięć będzie okazją

Zadanie 3.13 – Warsztaty nt. metod soft computing i ich zastosowania (SoCMA)

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 1 Głównym celem warsztatów SoCMA jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych członków zespołu ENGINE w obszarze podstawowych i zaawansowanych metod z zakresu soft computing oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach. W tym celu zaproszeni zostaną

Zadanie 2.5 – Politecnico di Milano, Department of Electronics and Information, Mediolan, Włochy (PMIL)

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl Koordynator PMIL: Massimo Tornatore, tornator@elet.polimi.it Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Modelowanie i optymalizacja sieci optycznych w kontekście sieci zorientowanych na treść (content oriented networks). Zastosowanie technologii optycznych do ograniczania zużycia energii. Rozwój mechanizmów umożliwiających kontynuację pracy (survivability) sieci

Zadanie 4.3 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie optymalizacji sieci komputerowych

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie optymalizacji sieci komputerowych Okres zatrudnienia: 12M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań związanych z optymalizacją sieci i współpracą w sieciach nakierowanych na treść (content-oriented networks), a także

Zadanie 3.14 – Zwiększenie wymiany wiedzy i poziomu eksperckiego zespołu Centrum ENGINE poprzez udział w międzynarodowych warsztatach i konferencjach

Lider zadania: Elżbieta Kukla, elzbieta.kukla@pwr.wroc.pl Czas trwania: W zależności od wydarzenia od 2 do 5 dni Zasady przy wyjazdach konferencyjnych finansowanych z projektu ENGINE (docx) załączniki: wzory dokumentów  (zip) Zadanie to obejmuje uczestnictwo członków zespołu w międzynarodowych konferencjach naukowych w celu zwiększenia transferu wiedzy, a także rozwinięcia współpracy badawczej skutkującej

Zadanie 2.6 – European Centre for Soft Computing, Mieres, Hiszpania (ECSC)

Lider zadania: Tomasz Kajdanowicz, tomasz.kajdanowicz@pwr.wroc.pl Koordynator ECSC: Raul del Coso, dir.proyectos@softcomputing.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Wielomodelowe uczenie maszynowe; ocena metody Zmiana parametrów modelu (concept drift); analiza dużych zbiorów danych Systemy rozmyte, systemy oparte na regułach rozmytych Klasyfikacja i regresja danych sieci Uczenie

Zadanie 4.4 – wolne stanowisko – Naukowiec w dziedzinie analizy sieci złożonych

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Szczegóły dotyczące zatrudnienia nowego naukowca: Naukowiec: Wakat Stanowisko: Osoba prowadząca badania w zakresie analizy sieci złożonych Okres zatrudnienia: 12M Sylwetka naukowca: Naukowiec powinien być ekspertem w prowadzeniu różnego rodzaju badań związanych z: analizą sieci złożonych i jej zastosowaniem w przemyśle, biologii, chemii, zarządzaniu, marketingu, itp.

« Older Entries