Category Archives: Pakiety Zadań

Zadanie 1.4 – Koordynacja projektu

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Międzynarodowy Zespół Doradczy to niezależny komitet doradczy. Zespół ten spotyka się trzykrotnie w czasie trwania projektu. Posiedzeniom przewodzi Koordynator Projektu; zapraszenie członków, sporządzanie protokołów i inne zagadnienia logistyczne pozostają w gestii PM wspieranego przez RICO. Zadaniem Międzynarodowego Zespołu Doradczego jest przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektu.

Zadanie 2.14 – Universidad Carlos, III de Madrid, Computer Science Department, Madryt, Hiszpania (UC3M)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator UC3M: Ricardo Colomo-Palacios, rcolomo@inf.uc3m.es Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Analiza sieci społecznych z zastosowaniem do np. zarządzania zasobami ludzkimi; obejmuje ona również przetwarzanie danych powiązanych; Sieci semantyczne i eksploracja sieci – analiza danych wydobytych z sieci; Przetwarzanie

Zadanie 6.1 – Poprawa wizerunku i rozpoznawalności ENGINE poprzez Web 2.0

Liderzy zadania: Łukasz Augustyniak lukasz.augustyniak@pwr.wroc.pl, Włodzimierz Tuligłowicz wlodzimierz.tuliglowicz@pwr.wroc.pl Uruchomienie strony internetowej Centrum ENGINE i administrowanie nią. Witryna zostanie uruchomiona w 3. miesiącu trwania projektu i będzie stopniowo aktualizowana i rozbudowywana w trakcie realizacji projektu. Ponadto strona internetowa będzie wykorzystywana jako platforma do ogólnych działań promocyjnych. Promowanie działalności i osiągnięć badawczych

Zadanie 3.7 – Warsztaty nt. niestacjonarnych modeli rozpoznawania wzorców i kombinacji klasyfikatorów

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 25 Liczba wydarzeń: 1 Warsztaty te będą zorganizowane wspólnie z Międzynarodową Konferencją nt. hybrydowych systemów sztucznej inteligencji (HAIS). Postęp nauk komputerowych spowodował zgromadzenie przez wiele instytucji ogromnych zbiorów danych, analiza których jest przez człowieka niemożliwa. Obecnie proste metody

Zadanie 1.5 – Komunikacja z KE i sprawozdawczość

Lider zadania: Piotr Bródka, piotr.brodka@pwr.wroc.pl Zadaniem PM jest analiza wyników wszystkich działań projektowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z postępów w odniesieniu do celów projektu i planowanych działań. Każdy z liderów pakietów zadań, we współpracy z właściwymi liderami zadań, co sześć miesięcy przedstawia swój wkład do sprawozdania. PM kieruje się wytycznymi

Zadanie 2.15 – University of Turin, Turyn, Włochy (UTUR)

Lider zadania: Halina Kwaśnicka, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Koordynator UTUR: Francesco Bergadano, fpb@di.unito.it Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: System symbolicznego uczenia się pojęć (symbolic concept learning) Problemy reprezentacji wiedzy na potrzeby uczenia maszynowego Algorytmy genetyczne jako wyszukiwarka równoległa Sposoby wykorzystania wiedzy symbolicznej, uzyskanej za pomocą klasycznych

Zadanie 6.2 – Warsztaty „Mądre patentowanie (smart patenting) – jak chronić, aby nie ograniczać”

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Obszar tematyczny: patentowanie, ochrona i zarządzanie własnością intelektualną i wiedzą specjalistyczną Czas trwania: 2 dni Szacowana liczba uczestników: 50 – zespół naukowy Centrum ENGINE, przedstawiciele przemysłu, sektora prywatnego i publicznego, władze lokalne, jednostki badawczo-rozwojowe (R&D), zewnętrzne organizacje zaangażowane w badania naukowe i innowacje Liczba wydarzeń:

Zadanie 3.8 – Warsztaty dot. uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 2 + 2013, 2014 Podczas Międzynarodowej konferencji nt. uczenia maszynowego (International Conference on Machine Learning ICML). W ostatnich latach miał miejsce gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych – od biologii przez biochemię do farmakologii. Komputeryzacja tych gałęzi

Zadanie 1.6 – Koordynator naukowy

Lider zadania: Halina Kwaśnica, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Koordynator naukowy (Scientific Coordinator – SC) jest odpowiedzialny za postępy naukowe projektu. W projekcie ENGINE bierze udział szereg grup badawczych o bardzo rozległych zainteresowaniach. Ważną częścią projektu ENGINE jest wymiana badaczy wysokiego szczebla między uczelniami partnerskimi. SC w szczególności zajmuje się weryfikacją wskaźników, za pomocą

Zadanie 2.16 – Trinity College Dublin, Distributed Systems Group, Dublin, Irlandia (TCD)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator TCD: prof. Siobhán Clarke, Siobhan.Clarke@scss.tcd.ie Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Analiza i modelowanie sieci sensorowych Przetwarzanie mobline Optymalizacja wykorzystania oraz funkcjonowania sieciowych zasobów miejskich w celu poprawy jakości życia i zrównoważenia miast Wydobywanie przydatnych wzorców z danych

« Older Entries