Członkowie zespołu

 • dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
 • dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, prof. PWr
 • dr inż. Paweł Myszkowski
 • dr inż. Mariusz Paradowski
 • dr inż. Maciej Piasecki
 • dr inż. Michał Przewoźniczek
 • dr inż. Jerzy Sas
 • dr inż. Martin Tabakow
 • dr inż. Jacek Gruber
 • mgr inż. Bartłomiej Dzieńkowski
 • mgr inż. Paweł Kędzia
 • mgr inż. Jan Kocoń
 • mgr inż. Marek Skowroński
 • mgr inż. Michał Spytkowski