Konferencje i warsztaty

 • Międzynarodowa Konferencja na temat postępów w analizie i eksploracji sieci społecznych 2014 (ASONAM 2014)
 • IX Międzynarodowa konferencja nt. systemów rozpoznawania komputerowego CORES 2015
 • Europejskie warsztaty dot. inteligencji sieciowej (ENI)
 • Warsztaty dot. eksploracji i analizy sieci złożonych
 • Warsztaty dot. postępów w uczeniu maszynowym
 • Warsztaty dot. interdyscyplinarnej inteligencji sieciowej w zastosowaniu
 • Warsztaty nt. niestacjonarnych modeli rozpoznawania wzorców i kombinacji klasyfikatorów w ramach
 • Warsztaty dot. uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych
 • Warsztaty nt. rozwiązywania problemów związanych z klasyfikacją wynikających z charakteru danych
 • Warsztaty nt. tworzenia niezawodnych sieci zorientowanych na treść
 • Warsztaty nt. zastosowania metod śledzenia spojrzenia w weryfikacji użyteczności zastosowao mobilnych
 • Warsztaty dotyczące rozpoznawania obrazów i grafik (Machine Vision and Graphics) w skr. (MaViG)
 • Warsztaty nt. metod soft computing i ich zastosowania (SoCMA)