Michał Joachimiak

photo

Michał Joachimiak uzyskał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie Informatyki na Wydziale Fizyki, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechniki Łódzkiej w 2006 roku. W latach od 2007 do 2009 pracował jako naukowiec w dziedzinie komputerowego przetwarzania obrazów na Wydziale Metrologii i Technologii Informatycznych Politechniki w Tampere. W roku 2009 rozpoczął pracę na Wydziale Przetwarzania Sygnałów Politechniki w Tampere. Pomiędzy rokiem 2009 a 2013 był naukowcem w Centrum Naukowym Nokii w Tampere gdzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi akwizycji, przetwarzania i kompresji video 3D. Obecnie jest w końcowej fazie studiów doktoranckich. Michał Joachimiak otrzymał stypendium od Nokia Foundation oraz HPY Research Foundation. Jego aktualne zainteresowania skupiają się na pozyskiwaniu informacji z danych wizualnych przy użyciu ewolucyjnych, głębokich systemów sztucznej inteligencji.