dr hab. inż. Michał Woźniak

wozniak
Michał Woźniak

Katedra Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Tel: +48 71 320 35 39, Fax: +48 71 320 29 02

Email: michal.wozniak@pwr.wroc.pl

http://www.kssk.pwr.wroc.pl/wozniak/