Oferta współpracy

Propozycje ewentualnych obszarów współpracy – oferta dla klienta:

 • Opracowanie systemów wspomagania decyzji z wykorzystaniem metod inteligentnych i innych technik optymalizacyjnych między innymi dla problemów związanych z planowaniem sieci teleinformatycznych, planowaniem rozdziału i użycia zasobów, planowaniem etapów procesu produkcji projekty wraz z wdrożeniem systemów klasy Bussines Intelligence.
 • Opracowanie opinii eksperckich z zakresu innowacyjności dla systemów informatycznych.
 • Konsultowanie i ocena rozwiązań informatycznych.
 • Analiza przedwdrożeniowa systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i jednostek administracji.
 • Analiza stanu informatyzacji przedsiębiorstw i jednostek administracji, weryfikacja koncepcji oraz założeń projektowych dla wdrożeń technologii teleinformatycznych (oprogramowania użytkowego, systemowego, sieci komputerowych, rozwiązań VoIP, integracji sieci).
 • Analiza wymagań użytkowników, opiniowanie i konsultacja projektów sieci teleinformatycznych oraz opracowywanie studium wykonalności systemów.
 • Ocena wartości technicznej ofert na informatyzację przedsiębiorstw i jednostek administracji.
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji przetargowych (SIWZ) w zakresie opracowań wymagań i kryteriów wyboru systemów informatycznych i teleinformatycznych.
 • Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych i legalności oprogramowania.
 • Opiniowanie i konsultacja projektów zabezpieczeń sieci teleinformatycznych i systemów informatycznych oraz polityki bezpieczeństwa.
 • Analizy porównawcze informatycznych rozwiązań sprzętowych i programowych.
 • Organizacja szkoleń z zakresu informatyki i teleinformatyki.