Opis zespołu

Zespół Interakcji Człowiek-Komputer w Zakładzie Systemów Zarządzania Wiedzą, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Misja:

Zespół Interakcji Człowiek – Komputer  jest nowoczesnym ośrodkiem Human Computer Interaction (HCI) kształcącym kreatywne kadry dla rozwoju gospodarki Polski i Europy prowadzącym badania naukowe pozwalające użytkownikom informatyki na dynamiczny rozwój.

Wizja:

Chcemy być rozpoznawalnym w Europie zespołem badawczym w dziedzinie Human Computer Interaction (HCI)  kształcącym kreatywnych studentów i doktorantów, prowadzącym pionierskie badania naukowe, uczestniczącym w realizacji grantów badawczych i badawczo-rozwojowych oraz publikującym wyniki badań w czasopismach o światowej renomie.

Wartości:

  • Rzetelność
  • Profesjonalizm
  • Ciekawość
  • Kreatywność
  • Patriotyzm