Opis zespołu

Grupa Analiz Danych (Data Science Group) i Grupa Analiz Sieci Społecznych (Social Network Group: SNG @ WrUT), Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.