Projekty

Zrealizowane projekty komercyjne:

 • Orange – analiza danych na potrzeby preselekcji łącz dla usług DLS
 • PZU – projekt sieci WAN wraz z niezbędnymi rekomendacjami
 • Energia Pro S.A. – analiza I rekomendacja platform serwerowych
 • City Wroclaw – uczestnictwo w projekcie Wrocławskiej Karty Miejskiej
 • Lower Silesia region – Uczestnictwo w zespole opracowującym „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”;
 • Ernst and Young – Ekspertyzy dotyczące innowacyjności rozwiązań informatycznych przedsiębiorstw z branży bankowej, finansowej oraz telekomunikacyjnej
 • Bank Ochrony Środowiska – Ekspertyzy dotyczące innowacyjności rozwiązań informatycznych
 • Polski Bank Spółdzielczości S.A: Ekspertyzy dotyczące innowacyjności rozwiązań informatycznych
 • Skanska: Ekspertyza w zakresie równoważności wybranych systemów okablowania strukturalnego

Realizowane projekty badawcze:

 • Złożone metody klasyfikacji danych strumieniowych wykorzystujące paradygmaty uczenia nienadzorowanego i aktywnego, projekt finansowany przez NCN, okres realizacji 2014-2017, kierownik projektu prof. Michał Woźniak
 • Metody tworzenia klasyfikatorów kombinowanych w oparciu o klasyfikatory jednoklasowe, projekt finansowany przez NCN, okres realizacji 2014-2016, kierownik projektu mgr Bartosz Krawczyk
 • Komputerowe metody rozpoznawania i eksploatacji danych dla rozproszonych środowisk obliczeniowych, projekt finansowany przez MNiSzW, okres realizacji 2010-2013, kierownik projektu prof. Michał Woźniak
 • Metody projektowania złożonych struktur komputerowych systemów wspomagania decyzji, projekt finansowany przez MNiSzW (NCN), okres realizacji 2010-2013, kierownik projektu dr inż. Robert Burduk.
 • ENGINE – European research Centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement (Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje), projekt finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, podprogram Możliwości (Capacities), typ finansowania Akcje koordynacyjne i wspierające (Coordination and support actions), temat Potencjał badawczy (REGPOT: Research Potential) -FP7-REGPOT-2012-2013-1 (od 2012).
 • Translational Research and Patient Safety in Europe – Enlarged EU, project finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7 ICT-2011-7 10.11.3 „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union” (2011-2012).
 • Francuski projekt badawczy VTAMN (fr. Vêtement de Télé-Assistance Médicale Nomade) realizowany w Laboratoire de Santé Publique et Informatique Médicale jednostce badawczej afiliowanej przy Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI) oraz INSERM (fr. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).