Zainteresowania badawcze

 • Systemy wizyjne – inteligentne techniki przetwarzania obrazów
 • Metody automatycznego opisywania obrazów
 • Odkrywanie wiedzy z danych (Data mining), w tym z danych obrazowych i dokumentów tekstowych
 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji, w tym decyzji medycznych na podstawie analizy obrazów medycznych
 • Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniach
 • Metody maszynowego uczenia – klasyfikacja, grupowanie hierarchiczne, indukcja reguł
 • Wnioskowanie rozmyte
 • Obliczenia ewolucyjne w zastosowaniach praktycznych
 • Rozwój hybrydowych metod ewolucyjnych
 • Inteligentne systemy obliczeniowe, optymalizacyjne i wspomagania decyzji (np. systemy planowania, dystrybucji zasobów, optymalizacji wydajności produkcji)
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w problemach harmonogramowania
 • Przetwarzanie języka naturalnego, w tym języka polskiego
 • Budowa zasobów językowych dla języka polskiego, w tym wordnetu (elektronicznego tezaurusa) języka polskiego
 • Automatyczne wydobywanie wiedzy o semantyce leksykalnej z tekstu polskiego oraz ekstrakcja informacji
 • Płytka analiza składniowa i semantyczna tekstu
 • Rozpoznawanie pisma ręcznego
 • Rozpoznawanie mowy
 • Inteligentne techniki w rozwiązywaniu realnych problemów