Zainteresowania badawcze

  • Eksploracja danych
  • Analiza dużych zbiorów danych
  • Algorytmy uczenia maszyn
  • Złożone i hybrydowe metody rozpoznawania obiektów
  • Fuzja informacji i klasyfikatory kombinowane
  • Klasyfikacja danych strumieniowych oraz detekcja zmian parametrów modelu klasyfikacji
  • Klasyfikacja jednoklasowa
  • Analiza danych niezbilansowanych
  • Uczenie aktywne
  • Rozproszone i równoległe systemy obliczeniowe na potrzeby eksploracji danych
  • Aplikacje metod inteligentnych dla problemów praktycznych